ჩვენს შესახებ

კომპანიის შესახებ

მოგესალმებათ რეფაირ • Repair

რეფაირ წარმოადგენს კომპანიას, რომელიც ემსახურება ძირითად სამ მიმართულებას, თანამედროვე სამყაროს სამ აქტუალურ სფეროს. ესენია :

IT სერვისი | ვებ სერვისი | ციფრული მარკეტინგი.

დღესდღეისობით თანამედროვე სამყარო ორიენტირებულია ტექნოლოგიურ/ციფრულ სამყაროზე, ჩვენი გუნდიც სწორედ ამ საქმეს ემსახურება.

ჩვენს შესახებ

კომპანია შეიქმნა 2019 წელს.

კომპანიის შექმნისა და ჩვენი გუნდის ჩამოყალიბების მთავარი მიზანი მდგომარეობს შემდეგში: ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია ინოვაციური პროდუქტის შექმნასა და დანერგვაზე.

ჩვენი უპირველესი მიზანია შევქმნათ და დავნერგოთ, პროდუქტი რომელიც ჩვენს მიერ არის დამუშავებული. მივაწოდოთ მომხმარებელს: მარტივი, სწრაფი და ბიზნესზე ორიენტირებული სერვისები. რაც მთავარია ქართულ ბაზარზე მორგებული , საქართველოშივე შექმნილი პროდუქტი.